Zagotovite si 10% popust

Prenovili smo našo spletno trgovino. Trgovina je sedaj enostavnejša, hitrejša in varnejša. Zagotovite si 10% popust in se pridružite Knjižnemu klubu Založbe Pasadena.

Prodajni in plačilni pogoji

 1. Založba Pasadena d.o.o., Tehnološki park 20, 1000 Ljubljana, matična številka 1313908000 je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, reg.vložek št. 1998/03953 in je zavezanec za plačilo DDV (SI87438488).

 2. Cene so v evrih (EUR) z DDV v višini 5 % za knjige in 22 % za programsko in strojno opremo. Ponudba velja za naročila v spletni knjigarni.

 3. V primeru enkratnega naročila v skupnem znesku 40,00 EUR ali več, založba kupcu ne obračuna stroškov pošiljanja blaga na njegov naslov. V vseh drugih primerih založba kupcu obračuna udeležbo pri stroških odpreme in pošiljanja blaga v pavšalnem znesku 4,60 EUR (znesek vključuje davek na dodano vrednost v višini 22 %).

 4. Kupec je morebitno reklamacijo založbi dolžan sporočiti takoj‚ najpozneje pa v osmih dneh po prejemu računa. Iz naslova stvarne napake lahko kupec napako reklamira pri založbi v roku 2 mesecev od odkritja stvarne napake oziroma v roku 2 let, ko je bilo blago prevzeto s strani kupca. Kupec lahko zahteva po lastni izbiri , odpravo napake, vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako, zamenjavo blaga ali vračilo plačanega zneska. Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova mora kupec v obvestilu o napaki le-to natančneje opisati in založbi omogočiti, da blago pregleda. Če napaka ni sporna, mora založba čim prej, najkasneje pa v roku 8 dni, ugoditi kupčevemu zahtevku. Če pa o napaki obstaja spor, mora založba v roku 8 dni podati kupcu pisen odgovor.

 5. Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe v 14 dneh od prejema blaga na naslov info@pasadena.si oz. nas obvestite na naslov Založba Pasadena d.o.o., Tehnološki park 20, Ljubljana. Tej pravici se kupec ne more odpovedati. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposredni strošek vračila blaga, ki ga mora založbi vrniti najkasneje v 30 dneh po sporočilu o odstopu. Sporočilo je pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Prejeto blago mora kupec vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini v 14. dneh potem, ko je obvestil založbo o odstopu od pogodbe. Vrnitev prejetega blaga v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Blago mora kupec vrniti v takem stanju, v kakršnem je bilo tedaj, ko mu je bilo izročeno, na naslov Založba Pasadena d.o.o., Tehnološki park 20, Ljubljana. Obrazec za odstop od pogodbe je dostopen na povezavi: www.pisrs.si. V primeru odstopa od pogodbe oz. najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe, je založba dolžna vrniti kupcu vsa prejeta plačila in sicer z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

 6. Naročilo velja kot osnova za pripravo ustreznega predračuna ali odpremo knjig s plačilom po povzetju ali s plačilno kartico.

 7. Založba naročene in že izdane knjige odpremi takoj po obvestilu o plačilu, oziroma jih na kupčevo željo odpremi po povzetju.

 8. Če naročilo vsebuje knjige, ki niso na zalogi, kupca založba obvesti o dobavnem roku z e-sporočilom, ki ga odpošlje v dveh delovnih dneh po prejemu naročila.

 9. Založba bo kupcu omogočila reševanje pritožbe po različnih komunikacijskih tokovih (po telefonu (01 475 95 35), pošti (na naslov Tehnološki park 20, Ljubljana), e-pošti (info@pasadena.si) in ga vseskozi obveščala o statusu pritožbe. Interes založbe je, da se vse pritožbe in morebitni spori rešujejo izvensodno, a vselej v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in drugimi veljavnimi predpisi. Za izvensodno reševanje potrošniških sporov, založba, kot pristojnega za reševanje spora, ki ga kupec lahko sproži v skladu za Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov priznava Evropski center za reševanje sporov, Tomšičeva 6, Ljubljana, info@ecdr.si, http://www.ecdr.si, tel: 08 205 65 90, fax: 01 244 99 95. V primeru, da pritožbi kupca ni ugodeno z notranjimi postopki založbe, bo založba obvestila kupca na trajnem nosilcu podatkov, katerega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov priznava, skupaj z razlogi za zavrnitev pritožbe. Če kupec in založba spora ne moreta rešiti sporazumno, je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče po stalnem prebivališču kupca.

 10. Založba seznanja kupca z elektronsko povezavo na platformo za Spletno reševanje potrošniških sporov.

 11. Založba hrani vsebino pogodbe na svojem strežniku in je dostopna kupcu.