Založba Pasadena

Nakup

Klubska cena: 26,91 EUR

Redna cena: 29,90 EUR

Prihranek: 2,99 EUR, 10%

To knjigo naši kupci navadno dobijo v 2 delovnih dneh.

dr. Tone Vidmar

Računalništvo v oblaku, 1. del: Teorija distribuiranih sistemov

Ne zgodi se pogosto, da je delo izpod peresa slovenskega strokovnjaka tako aktualno, kot je danes ta knjiga s področja računalništva v oblaku. V njej dr. Vidmar povzema svoje 35- letno delo na področju računalniških komunikacij in uporabniških storitev ter izlušči in prikaže koncept distribuiranih sistemov, ki so jedro »cloud computing-a«

Novi učbenik dr. Toneta Vidmarja, Teorija distribuiranih sistemov, je rezultat 35-letnega dela na področju računalniških komunikacij in storitev, ki jih omogočajo omrežja, na katera lahko priključimo računalnike. Knjiga je nadaljevanje in razširitev avtorjevih dveh predhodnih del, ki obravnavata informacijske tehnologije in storitve, Računalniška omrežja s storitvami iz leta 1994 in Informacijsko-komunikacijski sistem iz leta 2002.

Porazdeljeni ali distribuirani računalniški sistemi ter omrežja so tisti del računalništva in informacijske tehnologije, na kateri so osnovani splet in spletne storitve. Posamezna poglavja učbenika za popolno razumevanje sicer zahtevajo različno predznanje, zaradi česar je dr. Vidmar vsaj na kratko opredelil tudi osnovne pojme, ki so nujni za razumevanje predstavljenih vsebin.

Sama vsebina knjige se spogleduje s tematiko, ki jo novejša terminologija opredeljuje kot “oblačno računalništvo” oziroma “cloud computing”. Avtor na več mestih v knjigi obravnava tudi problematiko precej nejasne, vendar zanimive terminologije, ki jo trenutno srečamo na tem področju. Teorija distribuiranih sistemov je nastala, ker v slovenskem okolju še ni podobnega dela, predvsem pa zato, ker se dr. Vidmar aktivno ukvarja z vsebinami tega področja vsa svoja leta na fakulteti, s čimer je v knjigi lahko zbral dolgoletne izkušnje in znanja. Avtorjev cilj je, da bi knjiga razjasnila oblačno nebo in da bi dovolj nazorno pojasnila pojem distribuiranosti oziroma distribuiranega informacijskega sistema.

Pričujoča knjiga je namenjena širšemu krogu bralcev, zato je vsebina zasnovana tako, da je mogoče prebirati tudi le posamezna poglavja. Knjiga ne obravnava specifičnih tehnologij, ki hitro zastarijo, temveč se osredotoča na razlago konceptov in delovanja distribuiranega sistema. Študentom računalništva in nekaterih drugih smeri bo služila kot dober uvod v področje računalništva v oblaku, globina obravnave pa je seveda odvisna od ciljev pedagoškega procesa na posamezni fakulteti. Teorija distribuiranih sistemov je tudi komplementarna prenovljeni izdaji na temo računalniških komunikacij z naslovom Računalniška omrežja z internetnimi storitvami.

Mnenja o knjigi:

“Pričujoča knjiga področje računalniških komunikacij, porazdeljenega računalništva in spletnih storitev osvetljuje s konceptualnega nivoja in predstavlja osnovo za razumevanje načina delovanja, principov in gradnikov. Posebej pomembno je, da knjiga ne obravnava specifičnih tehnologij in produktov, za katere vemo, da v nekaj letih zastarajo, ampak raje na zadeve gleda iz konceptualne perspektive, kar bo za vse bralce neprecenljivega pomena.

Knjiga je hkrati primeren uvod v področje računalništva v oblaku (Cloud Computinga), za katerega predvidevamo, da bo v naslednjih letih še pospešilo premik v smer informacijskih storitev in še bolj približalo informacijske tehnologije množicam. Računalništvo v oblaku bo v prihodnjem obdobju ne samo pomembno spremenilo načine, kako načrtujemo in razvijamo aplikacije, ampak tudi načine, kako jih uporabljamo, kje shranjujemo podatke in s kakšnih naprav dostopamo do informacij.

Bralcem bi zato priporočil, da se temeljito seznanijo s tematiko računalniških komunikacij, hkrati pa ne pozabijo razmišljati o mnogoterih priložnostih, ki jih ponuja informacijska družba, saj v tem trenutku predstavlja verjetno najbolj perspektivno in priložnosti polno panogo sploh.”

– Prof. dr. Matjaž B. Jurič, redni profesor Univerza v Ljubljani, FRI Vodja Laboratorija za integracijo informacijskih sistemov Center za računalništvo v oblaku www.cloud.si Oracle ACE Director Java Champion

O avtorju

dr. Tone Vidmar

Rodil se je 9.2.1952 v Ljubljani, osnovno šolanje in gimnazijo je končal v Kranju, študij pa na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1975. Kot mladi raziskovalec se je leta 1976 zaposlil na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani - v Laboratoriju za računalniške strukture in sisteme ter magistriral 1978. Leta 1987 je doktoriral s področja računalniških znanosti, 1989 pa je bil prvič izvoljen v docenta na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani.

V letih 1989 in 1990 je bil na »sobotnem letu« (sabbatical) v Amsterdamu, zaposlen v agenciji Evropske skupnosti RARE (Reseaux Associes pour la Recherche Europeenne), kjer je sodeloval je na projektu COSINE – International X25 Infrastructure. Zasnoval je in izvedel sistem za nadzor in upravljanje omrežja IXI, ki je bilo prva inačica evropskega akademskega omrežja (danes GEANT - European Educational Super-Network). Razvita programska oprema se je uporabljala v 24 državah, ki so takrat sodelovale v projektu.

Leta 1990 je ustanovil in bil predstojnik Laboratorija za računalniške komunikacije, ki je postal eden od vodilnih mest, kjer so se načrtovala omrežja v Sloveniji. V 1991 je začel predavati predmete s področja računalniških komunikacij in nekatere informacijsko obarvane predmete, ki so povezani z razprševanjem in porazdeljenostjo računalniških virov in sistemov. V okviru laboratorija je bil mentor številnim diplomam, magistrskim nalogam ter petim doktorskim disertacijam. V okviru tretjinske obremenitve je od leta 1993 do leta 1996 vodil RCU (Računski Center Univerze v Ljubljani), z glavnim motivom vzpostavitve univerzitetnega računalniškega omrežja METULJ, katerega načtrovanje in izvedbo je vodil. Omrežje je bilo predano uporabi leta 1996, ob 75. obletnici Univerze v Ljubljani.

V obdobju od 2003 do 2008 je bil v okviru tretjinske obremenitve svetovalec ISUL (Informacijske Službe Univerze v Ljubljani). Glavni cilj tega sodelovanja je bila prenova METULJ-a (univerzitetno omrežje), ki je bil nadgrajen iz kapacitete 100M na 10G, dodana pa mu je bila infrastruktura, ki lahko podpira moderne informacijske storitve. Leta 2004 je bil izvoljen v naziv izrednega profesorja s področja računalništva na Univerzi v Zagrebu in v letih 2005 in 2006 gostoval kot predavatelj na »Fakulteti za elektrotehniko, strojništvo i brodogradnju« v Splitu.

V tem času se je že spogledoval z življenjem na Hvaru, kar je v polnem obsegu uresničil ob upokojitvi januarja 2011. Nekateri študentje dr. Vidmarja se spominjajo tudi njegovega kriptičnega nasveta - naj ne zanemarjajo pasijanse. Tako ni naključje, da so karte za pasijanso tudi na ovitku te knjige. Nasvet – uganka o pasijansi pa bo morda razrešena v prihodnji knjigi dr. Vidmarja.

Info

Založba: Založba Pasadena
Jezik: slovenski jezik
Vezava: trda
Strani: 300
Mere: 165 x 235 mm
Izid: junij 2011
ISBN: 9789616661249
ISBN-13: 9789616661249

Ocena

Ocen še ni, oddajte svojo!

Moja ocena

Priporočite prijatelju

Ocenite: Računalništvo v oblaku, 1. del: Teorija distribuiranih sistemov

Če ste že vpisani med kupce v spletni knjigarni, je dovolj, da vnesete le svoj e-naslov.

Ocena:

Z oddajo ocene dovoljujete Založbi Pasadena, d.o.o., da jo po svoji presoji objavi na spletnih straneh oziroma v reklamnem ali drugem tiskanem gradivu.

Priporočite: Računalništvo v oblaku, 1. del: Teorija distribuiranih sistemov

Oglejte si tudi

Kontakt