Iskanje po avtorju: Tom Cannon
Urejeno po: jeziku in datumu izida.

Izberite urejanje zadetkov: datum izida naslov

Tom Cannon

Corporate Responsibility: Governance, Compliance and Ethics in a Sustainable Environment


This new edition of Corporate Responsibility starts with a fundamental shift in perspective from the previous edition by highlighting the shift from corporate responsibility being a vital business issue, to being the...

izid: april 2012

Skupaj zadetkov: 1; 1. stran od skupaj 1 strani.

Kontakt