Iskanje po avtorju: Simona Fajdiga
Urejeno po: jeziku in datumu izida.

Izberite urejanje zadetkov: datum izida naslov

Jože Bajuk, Simona Fajdiga, Primož Longyka, Gorazd Podbevšek

Angleško-slovenski pravni slovar


Angleško-slovenski pravni slovar je nepogrešljiva literatura za vse ki se srečujejo s termini iz prava, uporaben je za prevajalce, pravnike, odvetnike, notarje, sodnike, tožilce in tiste, ki pravo poučujejo ali...

izid: oktober 2003

Skupaj zadetkov: 1; 1. stran od skupaj 1 strani.

Kontakt