Pregled avtorjev (priimek na 'R')

  Tone Rački
  Tone Rački, 1946, akademski slikar, je diplomiral na ALU v Ljubljani leta 1973. Študiral je tudi na Pedagoški akademiji pri prof. Zoranu Didku, kjer se je začel zanimati za metode umetnostne vzgoje, kar je opredelilo njegovo nadaljnje delo.
  Ukvarjal se je s pedagoškim delom na področju vizualnih medijev: filma, videa, animiranega filma, stripa in likovne umetnosti, predvsem je razvijal metode mentorskega dela pri filmski ustvarjalnosti otrok in mladine.
  V osemdesetih letih se je začel intenzivno ukvarjati s poučevanjem risanja, slikanja in kompozicije na tečajih Zveze kulturnih organizacij Slovenije. Zanimajo ga predvsem metode podajanja likovnih veščin. Razvija in uvaja sisteme praktičnih vaj za osvajanje znanj na posameznih likovnih področjih.
  Izsledke svojega pedagoškega dela objavlja v številnih člankih in samostojnih publikacijah.
  Pri JSKD so izšle naslednje knjige:
  - Veščina likovne kompozicije
  - Veščina risanja 1- predmeti in prostor
  - Veščina risanja 2-človeška figura
  - Veščina risanja 3- majhne skrivnosti velikih mojstrov.

  Pika Rajnar
  AAMET predavateljica, zastopnica AAMET za Slovenijo

  Martin Ramoveš
  Martin Ramoveš je rock stripar in strip rocker, leta 2006 je s stripom Moč volje zmagal na Stripburgerjevem natečaju Živel strip! in od tedaj naprej redno prispeva krajše stripe za revijo.

  Andy Rathbone
  Andy Rathbone je avtor vseh predhodnih izdaj v zbirki Windows za telebane, ki so najbolje prodajani računalniški priročniki vseh časov. Andyjevi nasveti in enostavna navodila so pomagala več milijonom ljudi pri uporabi sistema Windows v domačih ali službenih računalnikih.

  Tina Rathbone
  Tina Rathbone je bila glavna urednica revij ComputerEdge in Supercomputing Review. Napisala je oziroma je sodelovala pri pisanju šestih knjig o računalništvu in je odgovorna za strokovni del več drugih publikacij.

  Eric S. Raymond
  Eric Steven Raymond je pobudnik in govornik organizacije za promocijo odprte kode, vzdrževalec novega hekerskega slovarja ter soavtor številnih orodij. Pri različnih podjetjih je bil zaposlen kot softverski inženir ali samostojni svetovalec, v času prodaje prvih delnic (IPO) VA Linux Systems pa je bil član uprave tega podjetja.

  Gerhard Rebmann

  Boštjan Rejc

  Zoran Ren
  Zoran Ren je redni profesor za področje Strojni elementi, konstruiranje in tribologija na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Njegovo strokovno in raziskovalno delo zaje ma razvoj teorije in prakse konstruiranja strojnih elementov, postopkov računalniško podprtega konstruiranja ter inženirskih numeričnih metod na področju simulacij mehanike trdnih teles in vezanih problemov. Na omenjenem področju je napisal več učbenikov ter strokovnih in znanstvenih člankov.

  Matthew Reynolds

  Anthony Robbins

  Borut Robič

  Robert Rolih

  Keith W. Ross
  Keith Ross is a professor of computer science at Polytechnic University. He has worked in peer-to-peer networking, Internet measurement, video streaming, Web caching, multi-service loss networks, content distribution networks, voice over IP, optimization, queuing theory, optimal control of queues, and Markov decision processes. Professor Ross received his PhD in Computer and Control Engineering from the University of Michigan.

Kontakt