Pregled avtorjev (priimek na 'G')

  dr. Helena Gabrijelčič
  Predavateljica in asistentka na Katedri za informacjsko in grafično tehnologijo, Oddelka za tekstilstvo, Naravoslovnotehniške fakultete (Univerza v Ljubljani). Vodi vaje iz predmetov Tiskarski postopki, Tisk, Tiskovne forme ter vodi predavanja predmeta Osnove 3D modeliranja na 1. stopnji bolonjskih študijev. Doktorirala je iz področja barvne metrike in skupnih barvnih učinkov večbarvnih površin. Kot vodilna in prva avtorica je soavtorica devetih izvirnih znanstvenih člankov in avtorica enega preglednega znanstvenega članka, od katerih je šest objavljenih v mednarodno priznanih revijah z indeksom citiranja (SCI). je nekajletna članica organizacijskega odbora Simpozija o novostih v grafiki.

  Primož Gabrijelčič

  Matjaž Gams

  Wolfgang Geiger

  Robert Geller
  Robin Geller od leta 1986 dela v založništvu in se od tedaj ukvarja bolj ali manj z vsemi uredniškimi in založniškimi deli. Dandanes se posveča pretežno pisanju in urednikovanju.

  Les Giblin

  Francis Glassborow
  Francis Glassborow je bil predsednik združenja ACCU (Association of C & C++ Users), kjer je v 90-ih tudi urejal osrednjo publikacijo. Objavil je številne recenzije večine priročnikov za C++ na trgu, vendar to ne pomeni, da ga zanima samo ta programski jezik. Bil je tudi reden kolumnist pri .EXE. Vse do letošnjega leta je predsedoval letni konferenci programerjev, ki vselej pritegne največje avtoritete za C++ in tudi za druge programske jezike. Francis je vodja predstavnikov Velike Britanije pri odborih ISO za C in C++, zato v svetovnem merilu velja za eno od vodilnih avtoritet za to področje. Je tudi avtor velikega dela gradiva, katerega namen je, da z naslednjo izdajo standarda za to področje poenostavi učenje jezika C++. Francisova prva knjiga >You Can Do It< (založba Wiley, 2003) je pravi motivacijskih priročnik, ki uporabnike brez vsakih izkušenj nauči osnov programiranja.

  Walter Gläßer

  Srečko Glodež
  Srečko Glodež je redni profesor za področje Strojni elementi s tehniškim risanjem, konstruiranje in tribologija na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Njegovo strokovno in raziskovalno delo je vezano predvsem na področje dimenzioniranja dinamično obremenjenih strojnih delov in konstrukcij z vključevanji nekaterih specifičnih znanj (npr. mehanike loma in metod matematične statistike). Je avtor večjega števila učbenikov ter strokovnih in znanstvenih člankov s področja strojnih elementov. Izdal je tudi znanstveno monografijo 'Dimenzioniranje na življenjsko dobo'.

  Guido Gonzato
  Guido Gonzatto je doktor geofizike, zaposlen kot upravitelj računalniških sistemov na fakulteti za naravoslovje na veronski univerzi. Zanima ga geologija, računalništvo, glasba in narava. Če bi lahko, bi si služil kruh kot gorski vodnik.

  Dan Gookin
  Dan Gookin je napisal več kakor 40 knjig o računalnikih (med drugim tudi prvo knjigo iz zbirke Za telebane, DOS za telebane), ki so prevedene v več kakor 25 jezikov.

  Preston Gralla
  Preston Gralla je avtor več kot 20 knjig s področja računalništva in interneta, ki so bile prevedene v 15 jezikov. O tehnologiji na tem področju piše že od pojava prvih računalnikov PC. Bil je urednik in kolumnist pri številnih časopisih, revijah in spletnih straneh. Je eden od soustanoviteljev in urednikov revije PC Week, urednik pa je bil tudi pri PC/Computing in ZDNet/CNet. Preston objavlja svoje prispevke v številnih revijah in časopisih, med katerimi so tudi PC Magazine, Computerworld, CIO Magazine, Computer Shopper, Los Angeles Times, USA Today, Dallas Morning News, kjer je tudi kolumnist, in številne druge izdaje. Preston je bil kolumnist pri ZDNet/CNet, trenutno pa svoje kolumne objavlja pri TechTarget.com. Njegovi komentarji o tehnologiji na tem področju so bili predvajani tudi v radijskih oddajah. Preston je dobitnik nagrade Best Feature in a Computer Publication, ki jo podeljuje Computer Press Association. V času njegovega urednikovanja pri PC/Computing je bila ta revija finalist za nagrado General Excellence, ki jo podeljuje National Magazine Awards. Z ženo in dvema otrokoma (hči se je pred kratkim odselila zaradi študija) živi v Cambridgeu v Massachusettsu, ZDA. Takrat ko ne piše knjig, člankov in kolumn, Preston rad plava in igra tenis ali pa se odpravi v opero.

  Miguel Griffa

  Arthur Griffith

  Galen Grimes

  Boštjan Gspan

Kontakt