Pregled avtorjev (priimek na 'Ž')

    Miroslav Žaberl
    Je univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim državnim pravniškim izpitom. Kot državni podsekretar dela v Uradu za usmerjanje in nadzor policije MNZ. Pred prihodom v notranje ministrstvo je 23 let delal v policiji na različnih operativnih in vodstvenih delovnih mestih, največ na celjski policijski upravi. Na Visoki policijsko-varnostni šoli tudi predava pri predmetu policijska pooblastila, iz česar je v lanskem letu izdal tudi monografijo (učbenik) z istim naslovom. Je tudi avtor mnogih člankov s področja policijskega dela in policijskih posegov v človekove svoboščine in pravice. Podiplomski študij opravlja na katedri za kazensko pravne znanosti na pravni fakulteti.

    Berto Žitko

    Ana Žontar Kristanc

    Damjan Žugelj

Kontakt