Pregled avtorjev (priimek na 'Č')

    mag. Samo Čretnik
    Samo Čretnik, magister strojništva, je profesor na Tehniškem šolskem centru Maribor. Knjigo je napisal kot pripomoček pri predmetih Računalniško podprte tehnologije ter Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije. Knjiga je nadaljevanje uspešnice Pro/Engineer Wildfire V2.0, ki je izšla leta 2005.

Kontakt