Iskanje po avtorju: Srečko Glodež
Urejeno po: naslovu.

Izberite urejanje zadetkov: datum izida naslov

Jože Flašker, Srečko Glodež, Zoran Ren

Zobniška gonila


Pričujoče delo je sodobno gradivo s področja zobniških gonil. Namenjeno je tako raziskovalcem kakor tudi inženirjem in tehnikom, ki se z obravnavano tematiko srečujejo pri vsakdanjem delu v praksi.

izid: junij 2010

Skupaj zadetkov: 1; 1. stran od skupaj 1 strani.

Kontakt