Dejavnost

Delo založbe je razdeljeno na tri osnovna prodajna področja: slovenska računalniška literatura, tuja računalniška literatura in tuja strokovna literatura.

  • Slovenske knjige o računalništvu s skoraj polovičnim deležem predstavljajo največji delež v prodaji. Vsebinsko prevladujejo priročniki, ki so izšli pri Založbi Pasadena.
  • Tuja računalniška literatura je drugi največji in najhitreje rastoč prodajni program. Stranke so predvsem ozko specializirani računalniški strokovnjaki, ki sledijo trendom v spreminjanju programske opreme. Skupaj z nekaterimi priročniki nudimo tudi sam program na CD-ROM-u.
  • Tretji prodajni program je tuja strokovna literatura. Namenjena je strokovnjakom različnih področij. Predvsem ekonomije, biologije, kemije ...

V Založbi Pasadena knjigo uspešno predstavljamo tudi kot medij za promocijsko-prodajne akcije različnih podjetij. Ta želijo svoje izdelke, storitve, vizijo ali dobro ime približati kupcem na malo drugačen, izviren in trajnejši način. Uspešno sodelujemo z nekaterimi prodajalci računalniške opreme, ki z različnimi prilagojenimi izdajami knjige Moj prvi PC Nikolaja Pečenka kupcu olajšajo odločitev za nakup in po nakupu tudi delo z novim računalnikom. S takim pristopom so bistveno zmanjšali število reklamacij in povečali zadovoljstvo kupca ter dodano vrednost opravljenega nakupa.

Uporaba novih medijev je del našega poslanstva. Spletna knjigarna Založbe Pasadene (www.pasadena.si) postaja ena najbolj priljubljenih oblik dostopa do različne strokovne literature. V njej nakupujejo tako posamezniki kot podjetja. Enostaven pregled nad ponudbo in preprosto naročanje po ugodnih cenah je spletno knjigarno naredilo zanimivo. Dobra prodaja je rezultat velikega števila naših zadovoljnih strank. Med knjigami, ki jih izdajamo na CD-ROM-u, so tudi Odločbe in sklepi Ustavnega sodišča.

Navzočnost na spletu smo nadgradili tudi z uradnima spletnima stranema Franceta Prešerna (www.preseren.net) in Josipa Murna Aleksandrova (www.murn-aleksandrov.net) skupaj z »živimi« recitali njunih pesmi ter ažurno spletno stranjo o dohodnini (www.dohodnina.com) skupaj s programom za izračun dohodnine.

Kontakt